Vaša korpa
kupovina > Pravila kupovine i uslovi plaćanja

Pravila kupovine i uslovi plaćanja

Pravila kupovine i uslovi plaćanja definišu postupak naručivanja, plaćanja, isporuke i povrata, odnosno reklamacije robe ponudjene na našim stranicama.

Isporučilac (prodavac) je:

HEMA-KHEYA-NEYE d.o.o.
Adresa: Tetovska 10, 11010 Beograd
Delatnost i šira delatnost: 4729 - Ostala trgovina na malo hranom u specijalizovanim prodavnicama
Matični broj: 17324845
PIB: 100135366
web: www.hemakheyaneye.rs
telefon: 011 245 2025
e-mail: hknofis@gmail.com

 

  • Kupac robe je posetilac web shopa koji odabere barem jedan proizvod, ubaci ga u korpu i pošalje narudžbinu Prodavcu, ili pošalje narudžbinu, pa artikal plati pouzećem (gotovinom prilikom dostave) ili putem uplatnice preko banke ili pošte.
    Putem internet prodavnice kupcu je omogućena kupovina svih proizvoda koji se nalaze na stranicama Prodavca. Cene su sa PDV-om. Valuta je srpski dinar (RSD). Istaknute cene u web shopu važe za kupovinu putem interneta.

 

OBAVEŠTENJE O PRAVIMA I OBAVEZAMA KUPCA

Prodavac je dužan da Kupca upozna sa osnovnim obeležjima robe (proizvoda) koju kupuje, o ceni, načinu plaćanja, načinu i roku isporuke i načinu izvršenja drugih ugovornih obaveza, o funkcionalnosti robe, o postojanju zakonske odgovornosti Prodavca zbog nesaobraznosti robe ugovoru, o načinu izjavljivanja reklamacije, a naročito o mestu prijema i načinu postupanja po njima, kao i uslovima koji se odnose na ostvarivanje prava potrošača po osnovu saobraznosti. Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, Potrošač nakon što obavesti Prodavca o nesaobraznosti, ima pravo da zahteva od Prodavca da otkloni nesaobraznost, bez naknade zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe.
Potrošač ima pravo da bira da nesaobraznost robe Prodavac otkloni zamenom.
Ako otklanjanje nesaobraznosti u skladu sa stavom 2. ovog člana nije moguće, Kupac ima pravo da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili raskid ugovora. ako:
    
Prodavac se obavezuje da će isporučiti robu sa kompletnom dokumentacijom i pripadajućom ambalažom tj. kompletnu kakva je dobavljena od proizvodjača, uvoznika ili distributera.

Potrošač može da izjavi reklamaciju radi ostvarivanja svojih prava usled nesaobraznosti robe ugovoru, kao i zbog pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka, na način koji su opisane u obaveštenju o načinu i mestu primanja reklamacije.
Prodavac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori Kupcu na izjavljenu reklamaciju. Odgovor Prodavca na reklamaciju mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu potrošača i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok ne može da bude duži od 7 dana, od dana podnošenja reklamacije.
Prodavac je dužan da postupi u skladu sa odlukom, predlogom i rokom za rešavanje reklamacije, ukoliko je dobio prethodnu saglasnost potrošača. Stoga će potrošača svoju saglasnost dati u najkraćem mogućem roku od momenta prijema odgovora Prodavca na reklamaciju, kako bi Prodavac mogao da reši reklamaciju u gorepomenutom zakonskom roku. Neblagovremeno davanje saglasnosti Kupca smatraće se jednim od objektivnimh razloga zbog kojih Prodavac nije u mogucnosti da udovolji zahtevu potrošača u zakonskom roku.
Ukoliko prodavac iz objektivnih razloga nije u mogucnosti da udovolji zahtevu Kupca u roku koji je dogovoren, dužan je da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti potrošača i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, koju će Potrošač dati u najkraćem mogućem roku. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.


Detalji ugovora o prodaji na daljinu

Član 2.
Kupac potpisivanjem ovog Ugovora potvrdjuje da je od strane Prodavca upoznat sa osnovnim obeležjima robe (proizvoda) koju kupuje, o ceni, načinu plaćanja, načinu i roku isporuke i načinu izvršenja drugih ugovornih obaveza, o funkcionalnosti robe, o postojanju zakonske odgovornosti Prodavca zbog nesaobraznosti robe ugovoru, o načinu izjavljivanja reklamacije, a naročito o mestu prijema i načinu postupanja po njima, kao i uslovima koji se odnose na ostvarivanje prava potrošača po osnovu saobraznosti.

Član 3.
Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, Kupac nakon što obavesti Prodavca o nesaobraznosti, ima pravo da zahteva od Prodavca da otkloni nesaobraznost, bez naknade zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe.
Kupac ima pravo da bira da nesaobraznost robe trgovac otkloni zamenom.
Ako otklanjanje nesaobraznosti u skladu sa stavom 2. ovog člana nije moguće, Kupac ima pravo da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili raskid ugovora ako:
1.    Prodavac nije u mogućnosti da nesaobraznost robe otkloni zamenom.

Član 4.
Prodavac se obavezuje da će isporučiti robu sa kompletnom dokumentacijom i pripadajućom ambalažom tj. kompletnu kakva je dobavljena od proizvodjača, uvoznika ili distributera.

Član 5.
Kupac može da izjavi reklamaciju radi ostvarivanja svojih prava usled nesaobraznosti robe ugovoru i prava po osnovu garancije, kao i zbog pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka, na sledeće načine:
1.    Telefonom na broj: 011 245 2025
2.    Elektronskom poštom, na elektronsku (email) adresu Prodavca: hknofis@gmail.com

Prodavac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori Kupcu na izjavljenu reklamaciju. Odgovor Prodavca na reklamaciju mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu Kupca i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok ne može da bude duži od 7 dana od dana podnošenja reklamacije.
Prodavac je dužan da postupi u skladu sa odlukom, predlogom i rokom za rešavanje reklamacije, ukoliko je dobio prethodnu saglasnost Kupca. Stoga će Kupac svoju saglasnost dati u najkraćem mogućem roku od momenta prijema odgovora Prodavca na reklamaciju, kako bi Prodavac mogao da reši reklamaciju u gorepomenutom zakonskom roku. Neblagovremeno davanje saglasnosti Kupca smatraće se jednim od objektivnimh razloga zbog kojih Prodavac nije u mogućnosti da udovolji zahtevu Kupca u zakonskom roku.
Ukoliko prodavac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu Kupca u roku koji je dogovoren, dužan je da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti Kupca i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, koju će Kupac dati u najkraćem mogućem roku. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.
Ukoliko Kupac ne prihvati zamenu artikla za drugi odgovarajući, Kupcu će biti vraćen iznos kupoprodajne cene.

Član 6.
Ukoliko se proizvodi kupuju preko internet sajta Prodavca i isporučuju na adresu kupca, kupac ima pravo da da odustane od ugovora zaključenog na daljinu, u roku od 14 dana, bez navodjenja razloga i dodatnih troškova, osim troškova vraćanja robe, koje u ovom slučaju snosi Kupac. Kod ugovora o prodaji robe, rok od 14 dana računa se od trenutka kada roba dospe u državinu Kupca, odnosno trećeg lica koje je odredio Kupac, a koje nije prevoznik.
Kupac ostvaruje pravo na odustanak od ugovora popunjavanjem obrasca u word dokumentu koji će mu biti poslat imejlom i koji Kupac treba da popuni i pošalje putem imejla na adresu Prodavca: hknofis@gmail.com 

Član 7.
Saobraznost se daje isključivo na ispravnost prodate robe, a ne na njenu funkcionalnost jer se podrazumeva da je Kupac upoznat sa karakteristikama proizvoda, pa se saobraznost odnosi na činjenicu da će izabrani proizvod zadovoljiti zahteve kupca u okviru deklarisanih tehničkih mogućnosti propisanih od strane proizvodjača.

Prodavac je odgovoran za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od 2 godine od dana prelaska rizika na potrošača.

NARUČIVANJE

Proizvodi se naručuju putem korpe i neopozivi su. Potrebno je da se registrujete na nasoj e-prodavnici i izaberete proizvod koji želite da kupite i ubacite u korpu. Ukoliko prodavac nije u mogućnosti da isporuči sve naručene proizvode o tome će obavestiti Kupca e-mailom ili telefonom.

* Sve prodajne cene su maloprodajne (sa PDV-om) i ne uključuju dostavu. *

Naznačene cene odnose se na proizvod prikazan na slici. Ne preuzimamo odgovornost za moguće pravopisne greške.

 

DOSTAVA

Uslovi dostave: Naručena roba dostavlja se na adresu kupca. Roba se dostavlja na području cele Srbije.
Proizvodi se šalju putem kurirske službe (brze pošte). Cena pošiljke brzom poštom u zavisnosti od težine paketa je po cenovniku kurirske službe koja je izvršila dostavu.

Okvirni rok isporuke je dva radna dana, ukoliko ih naručite predhodnog dana pre 12h (vikend ne ulazi u satnicu roka isporuke). Procenjeno vreme dostave može biti i duže od naznačenog ukoliko naručeni proizvodi nisu trenutno dostupni ili ste potvrdu o online kupovini dobili u toku vikenda ili državnih praznika. Dostava naručene robe koja nije trenutno na lageru, rok isporuke je 10 dana, ukoliko je kupac saglasan sa odlaganjem isporuke (Kupac će biti kontaktiran i  termin slanja svih isporuka biće dogovoren u direktnom kontaktu sa kupcem.) Troškove dostave plaća kupac kada preuzme robu (plaćanje pouzećem).

Isporuku robe vršimo isključivo preko kurirske službe na teritoriji cele Srbije.

Ostali uslovi dostave: Proizvodi će biti zapakovani tako da se uobičajenom manipulacijom u transportu ne mogu oštetiti. Kupac je dužan da prilikom preuzimanja proizvoda proveri eventualna oštećenja i odmah ih reklamira dostavnom radniku koji je robu dostavio, odnosno da odbije da preuzme pošiljku na kojoj su vidljiva spoljna oštećenja. Kupac je obavezan prilikom preuzimanja robe da potpiše otpremnicu, koju dostavna služba uzima kao potvrdu o preuzimanju.

 

PLAĆANJE POUZEĆEM

Naručene proizvode sa troškovima dostave, Kupac će Prodavcu platiti pouzećem prilikom dostave robe.

U slučaju da Kupac naruči robu i odbije da je primi, Prodavac ima pravo da traži od Kupca nadoknadu troškova dostave.

HEMA-KHEYA-NEYE je za Vas omogućila plaćanje prilikom dostave preko kurirske službe. Prilikom dostave, dostavljaču plaćate gotovinom iznos koji je naznačen na računu plus troškove dostave kurirskom službom. Ukoliko Vas dostavljač ne pronadje na dostavnoj adresi, pozvaće Vas telefonom i pokušaće još jednom da Vam dostavi pošiljku o čemu će Vas obavestiti.

Ukoliko Vas ni tada ne pronadje na dostavnoj adresi, roba će biti vraćena.

 

POVRAT / REKLAMACIJE

Uslovi ugovora za kupovinu robe na daljinu
Prodavac je dužan da potrošača (kupca) upozna sa osnovnim obeležjima robe (proizvoda) koju kupuje, o ceni, načinu plaćanja, načinu i roku isporuke i načinu izvršenja drugih ugovornih obaveza, o funkcionalnosti robe, o postojanju zakonske odgovornosti Prodavca zbog nesaobraznosti robe ugovoru, o načinu izjavljivanja reklamacije, a naročito o mestu prijema i načinu postupanja po njima, kao i uslovima koji se odnose na ostvarivanje prava potrošača po osnovu saobraznosti. Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, Potrošač nakon što obavesti Prodavca o nesaobraznosti, ima pravo da zahteva od Prodavca da otkloni nesaobraznost, bez naknade, zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe.
Kupac potpisivanjem ovog Ugovora potvrdjuje da je od strane Prodavca upoznat sa osnovnim obeležjima robe (proizvoda) koju kupuje, o ceni, načinu plaćanja, načinu i roku isporuke i načinu izvršenja drugih ugovornih obaveza, o postojanju zakonske odgovornosti Prodavca zbog nesaobraznosti robe ugovoru, o načinu izjavljivanja reklamacija, a naročito o mestu prijema i načinu postupanja po njima, kao i uslovima koji se odnose na ostvarivanje prava potrošača po osnovu saobraznosti.

Odustajanje od ugovora o kupovini preko interneta
Ukoliko se proizvodi kupuju preko internet sajta Prodavca i isporučuju na adresu kupca, kupac ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu, pod uslovom da nije otvorio li oštetio originalnu ambalažu u koju su artikli upakovani, u roku od 14 dana, bez navodjenja razloga i dodatnih troškova, osim troškova vraćanja robe, koje u ovom slučaju snosi Kupac.
U slučaju narudžbe preko internet sajta, rok od 14 dana računa se od trenutka kada roba bude isporučena kupcu.
Kupac ostvaruje pravo na odustanak od ugovora izjavom da odustaje od kupovine robe koju može dati imejlom poslatim na imejl adresu veb prodavnice: hknofis@gmail.com, u kom slučaju ima pravo na povraćaj novca, pod uslovom da prethodno vrati Prodavcu robu sa neotvorenom i neoštećenom ambalažom, o svom trošku.

Raskid ugovora o kupovini putem interneta
Kupac potpisivanjem ovog Ugovora potvrdjuje da je od strane Prodavca upoznat sa osnovnim obeležjima robe (proizvoda) koju kupuje, o ceni, načinu plaćanja, načinu i roku isporuke i načinu izvršenja drugih ugovornih obaveza, o postojanju zakonske odgovornosti Prodavca zbog nesaobraznosti robe ugovoru, o načinu izjavljivanja reklamacije, a naročito o mestu prijema i načinu postupanja po njima.
Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, nakon što obavesti Prodavca o nesaobraznosti, kupac ima pravo da bira da nesaobraznost robe trgovac otkloni zamenom robe, umanjenjem cene ili raskidom ugovora, koji podrazumeva povraćaj novca kupcu.

Postupak reklamacije
Potrošač može da izjavi reklamaciju radi ostvarivanja svojiih prava usled nesaobraznosti robe ugovoru u roku od dve godine od dana prelaska rizika na potrošača.
Prodavac mora da odovori na reklamaciju u roku od 8 dana.
Rok za rešavanje reklamacije je 15 dana.
Kupac ima pravo na reklamaciju robe u sledećim slučajevima:

  • isporuka robe koja nije naručena
  • isporuka robe koja ima grešku ili oštećenja koja nisu nastala u transportu
  • ostali slučajevi u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača.

Kupac može da izjavi reklamaciju radi ostvarivanja svojih prava usled nesaobraznosti robe ugovoru, kao i zbog pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka, na sledeće načine:
2.    Telefonom na broj: 011 245 2025
4.    Elektronskim putem, na elektronsku (email) adresu Prodavca: hknofis@gmail.com
Prodavac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori Kupcu na izjavljenu reklamaciju. Odgovor Prodavca na reklamaciju mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu Kupca i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok ne može da bude duži od 30 dana, od dana podnošenja reklamacije.

Prodavac je dužan da vodi evidenciju primljenih reklamacija i da je čuva najmanje dve gocine od dana podnošenja reklamacije potrošača.
Prodavac je dužan da potrošaču izda pisanu potvrdu ili elektronskim putem potvrdii prijem reklamacije, odnosno da saopšti broj pod kojim je zavedene njegova reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija.

Povraćaj novca
Potrošač ima pravo da zahteva povraćaj novca koji je platio prilikom preuzimanja robe poslane pouzećem u dva slučaja:
1.    ako odustane od kupovine robe u roku od 14 dana od prijema robe i vrati robu prodavcu u neotvorenoj i neoštećenoj ambalaži
2.    ukoliko isporučena roba nije saobrazna ugovoru
U slučaju da Potrošač zahteva povraćaj novca zbog nesaobraznosti robe ugovoru, odgovarajuća suma će mu biti poslata poštanskom uplatnicom na adresu koju u svom zahtevu navede, nakon što Kupac dostavi Prodavcu neispravnu robu ili dostavi dokaz da je roba neispravna, tj. nesaobrazna ugovoru.

Postupak za povraćaj robe
Prodavac će odobriti povratak robe Kupcu nakon prijema opravdane reklamacije imejlom, na imejl adresu prodavca, sa instrukcijama za povrat robe. Troškove transporta snosi kupac. Uz proizvod obavezno pošaljite i neoštećenu ambalažu proizvoda.

Zamena robe
U slučaju da se zamena za neki drugi artikal dešava u period od 7 dana od dana kupovine, Prodavac će odobriti povrat robe Kupcu nakon prijema opravdane reklamacije e-mailom, pismeno, sa instrukcijama za povrat robe. Troškove transporta snosi kupac.

Uz proizvod obavezno pošaljite i neoštećenu ambalažu proizvoda.

Vikendom i praznicima, naručivanje je moguće samo online (putem webshopa).

 

PRIVATNOST PODATAKA

Da bismo uspešno obradili Vašu porudžbinu, potrebni su nam Vaše ime i prezime, adresa, e-mail i broj telefona. Pomoću tih podataka bićemo u mogućnosti da Vam isporučimo željenu robu, kao i da Vas obavestimo o trenutnom statusu porudžbine. Podatke sakupljamo na osnovu zaključenja ugovora o kupovini robe na daljinu, kako bismo mogli da isporučimo željene artikle na adresu/adrese navedene u narudžbi.

Pored navedenih podataka, prikupljamo, analiziramo i obradjujemo podatke o proizvodima koje naši posetioci traže i kupuju, kao i o stranicama koje posećuju. Te podatke koristimo da bismo poboljšali ponudu i izgled naših stranica, i omogućili Vam jednostavnije korišćenje i sigurniju i udobniju kupovinu.

Hema-Kheya-Neye ne razmenjuje informacije o korisnicima sa trećim licima. Hema-Kheya-Neye može eventualno koristiti pomenute informacije u cilju održavanja kontakta sa korisnicima i obaveštavanja o razvoju našeg biznisa. Ukoliko želite da koristite servis e-mail novosti, potrebna nam je Vaša e-mail adresa. Ukoliko ne budete želeli da primate obaveštenja takve vrste, u svakom trenutku se možete odjaviti i Vaša e-mail adresa biće izbrisana. U ovom slučaju korisnici imaju mogućnost da se ispišu sa naše mailing liste kad god to žele.

Ukoliko u nekom trenutku u budućnosti budemo primorani da otkrijemo sakupljene informacije trećoj strani (npr. državnim organima), o tome će korisnik biti obavešten i dati svoju saglasnost. Hema-Kheya-Neye d.o.o. može povremeno objaviti informacije opšteg tipa trećim licima – na primer, broj posetilaca sajta koji su popunili neku online narudžbu, ali pritom nikada neće uključiti informacije pomoću kojih bi se mogli identifikovati pojedinci, osobe koje su popunile pomenutu formu.

Vaši podaci se čuvaju sve dok postoji potreba za komunikacijom sa korisnicima našeg e-shopa (na primer, obaveštavanje o novitetima u našoj ponudi).

U skladu sa Zakonom o zaštiti podataka, imate sledeća prava u vezi sa obradom vaših podataka o ličnosti:
- Pravo da dobijete potvrdu da li obradjujemo vaše podatke o ličnosti
- Pravo pristupa vašim podacima o ličnosti
- Pravo na ispravku vaših podataka o ličnosti u slučaju greške
- Pravo da zahtevate prekid obrade vaših podataka o ličnosti
- Pravo na brisanje vaših podataka o ličnosti
- Pravo da zatražite prenos vaših podataka o ličnosti kod drugog pružaoca usluge

Sva vaša prava možete ostvariti ako nas kontaktirate na sledeće načine:
Slanjem e-mail poruke na hknofis.rs@gmail.com
Poziv telefonom na 011 245 2025
pismeno na adresu: Hema-Kheya-Neye, Tetovska 10, 11010 Beograd

Nadležni organ za zaštitu podataka o ličnosti je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije. Organu se možete obratiti na adresi Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, Republika Srbija, mejlom na  office@poverenik.rs ili telefonom na + 381 11 3408-900.

Hvala na poverenju,

Vaša Internet prodavnica zdrave hrane
​Hema-Kheya-Neye