Vaša korpa

ŠRI ČINMOJ

Rodjen 1931. godine kao Činmoj Kumar Goš u Istočnom Bengalu (današnji Bangladeš) u oblasti Šakpura, Šri Činmoj je bio najmladje od sedmoro dece. Kada je kao dvanaestogodišnjak ostao bez oba roditelja, stupio je u Šri Aurobindov Ašram, duhovnu zajednicu blizu Pondičerija u Južnoj Indiji. Tu je proveo narednih 20 godina u intezivnoj duhovnoj praksi koja se sastojala od dugih sati meditacije, treniranja različitih atletskih disciplina, pisanja poezije i eseja i komponovanja duhovnih pesama.

U ranim tinejdžerskim godinama, Činmoj je ima mnoga duboka unutrašnja iskustva, a u godinama koje su usledile postigao je veoma napredna stanja u meditaciji. 1964. godine preselio se u Njujork da bi podelio svoje unutrašnje blago sa iskrenim tragaocima Zapada.

Šri Činmoj vidi težnju, neprekidnu žudnju srca za sve višim i sve dubljim stvarnostima, kao duhovnu silu koja leži u osnovi svega naprednog u oblasti religije, kulture, sporta i nauke. Kada žive u srcu i teže za neprekidnim samoprevazilaženjem, ljudi mogu da iznesu na površinu ono najbolje u sebi i da pronadju svoj put ka istinskom zadovoljstvu. Njegovim rečima:

“Naš cilj je da idemo od svetlog ka svetlijem, do najsvetlijeg, od visokog ka višem, do najvišeg. A čak i u najvišem, našem napretku nema kraja jer je Bog Lično u svakome od nas, a Bog u svakom trenutku prevazilazi Njegovu sopstvenu Stvarnost.”

Šri Činmoj je kao duhovni vodič služio učenicima u šezdesetak zemalja širom sveta, ohrabrujući izbalansiran stil života koji objedinjuje unutrašnju disciplinu, molitvu i meditaciju sa dinamizmom savremenog života.

Šri Činmojev život je bio izraz neograničene kreativnosti. Njegov ogroman opus obuhvata oblasti muzike, poezije, slikarstva, književnosti i sporta. Njegov doprinos na svakom od ovih polja bio je veoma impresivan i dalekosežan.

Šri Činmoj je često putovao širom sveta i održavao besplatne koncerte, predavanja i javne meditacije. Sretao se sa svetskim i lokalnim liderima i vodio sa njima razgovore o duhovnosti. Šri Činmoj nije naplaćivao svoje duhovno vodjstvo, svoje koncerte, predavanja i javne meditacije.

Šri Činmoj je ušao u mistični proces poznat kao Mahasamadi, proces kroz koji duhovni učitelji napuštaju telo, 11. oktobra 2007.